A Kriston Intim Tornáról

A Kriston-módszer egy magyar módszer, melynek kidolgozója Kriston Andrea, testnevelés-biológia szakos tanár. 1986 óta fejleszti a hasi szervek funkciójának egészségóvó, a test és lélek vitalitását növelő módszerét mindkét nem és minden korosztály számára. Kriston Andrea Magyarországon elsőként kezdett intim egészségvédelemmel foglalkozni egy kazincbarcikai tornateremben, mikor arra kérte a nőket, férfiakat, hogy tornáztassák a záróizmaikat. Innen kezdődött saját szerzői tevékenysége, mely során létrehozta a Kriston-módszert, ami a hasi szervekre és a gátizomzatra irányuló prevenciós és önrehabilitációs módszer. Mára már Magyarországon és egyre több helyen külföldön is, tréneri hálózatával együtt adja tovább különleges elgondolású módszerét. A Kriston-módszer oktatása tréningek formájában történik, melyek gyors és jelentős egészségjavulást hoznak létre a résztvevők életében. Kialakította a Szent Rókus Kórház nőgyógyászat-urológia ambulancia önrehabilitációs programját Dr. Demeter János felkérésére, amit 10 éven át vezetett. Az Óvodai programját Norvégiában kezdték tanítani. Osloban nőgyógyászati orvosi centrumban oktatják módszerét, az ecuadori Simon Bolivar Andina egyetemen a szexológia tantárgyon belül oktatnak módszeréről. Óraadó tanára az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek és a Debreceni Orvostudományi Egyetem akkreditált Holisztikus/Integratív Medicina Speciális Kollégiumának. A Debreceni Tudományegyetem Urológia klinikája felkérése révén egy 8 országra kiterjedő közös kutatás keretében bizonyították a Kriston-módszer nőkre, férfiakra való hatékonyságát szexológia és urológiai szakterületen. Minden nagyobb magyar egyetemen készült már szakdolgozat, mely a Kriston-módszer eredményességét bizonyította. 1999-ben 415 nőgyógyász, urológus szakorvos szavazatának köszönhetően választották be először a Magyar Nőorvos Társaság Urogynecologiai Szekció orvosi vezetőségébe. Könyvei, videói jelentek meg az intim egészség témában. Módszere hatékonysága révén jelentős ismertséget ért el Magyarországon, és műszeres méréseivel, elért eredményeivel meggyőzte a magyar szakorvosokat is. Hivatásának tekinti minden korosztály egészségnevelését az intimitás területén óvodáskortól időskorig. Kriston Andrea: kriston@kriston.eu | www.facebook.com/ | @kriston.andrea

A Kriston-módszer bemutatása

A Kriston-módszert 1986 óta fejleszti Kriston Andrea. A magyar egészségóvó eljárás célja az alhas szerveinek funkciójavítása mindkét nem esetében, óvodáskortól időskorig terjedően, prevencióra és „önrehabilitációra” kidolgozva. Önrehabilitációs célú a használat, amikor a Kliens, elsajátítva a tudatos egészségvédelem elemeit, maga képes a közérzetjavító folyamatot véghezvinni. A módszer hidat képez az oktatás, a szexológia, a sporttudomány és az egészségkultúra területei között. A módszer komplex szemlélettel rendelkezik, egyszerre támogatja a Klienst urológiai, nőgyógyászati, proktológiai, andrológiai, szexológiai, fizikális és mentális jólléte kapcsán. A módszer jelentősen eltér Kegel tornájától. A Kriston-módszer 3 komponense: 1. szokásáthangolás az egészségesebb szervekért 2. egészséges szervi működést gátló érzelmek csökkentése, megszüntetése 3. szervek egészségfunkciójának javítása. A Kriston Intim Torna alaptréningre épülő további fejlődést segítő Modulok támogatják a hallgatókat életútjukon: szexuális élet minőségéért, az extázisban szülésért, alhasvédelem mellett az egész test edzettségéért, diákok tájékozottságáért. A Kriston-módszer hatékonyságát műszeres, kórházi, klinikai vizsgálatok és felmérések bizonyítják és Kriston Andrea hatékony tréningjei, könyvei, szakorvosi konferenciákon, médiában adott interjúi, előadásai tették népszerűvé. Aki Kriston Trénerhez fordul, biztos lehet benne, hogy alaposan felkészült, komoly anatómia, kórélettan, Kriston oktatásmódszertan vizsgával rendelkező trénerre lelt, aki folyamatosan képzi magát a módszerből.

Kriston-módszer:
www.intimtorna.hu
www.facebook.com/@kristonmodszer

Az Intimtorna kifejezés története

Az intimtorna kifejezés, melyet Kriston Andrea még munkájának kezdetekor talált ki és sem magyarul, sem más nyelven nem létezett, azóta elválaszthatatlanul összeforrt tevékenységével. Azonban ahogy népszerűsége és elfogadottsága mind szakmai, mind laikus körökben nőtt, úgy kezdték el mások is használni ezt a kifejezést a saját tornájukat népszerűsítse érdekében. Míg a Kriston-módszer 1986 óta fejlődik és garantálja az orvosilag bizonyított, pozitív hatás elérését, addig ez a többi tornáról gyakran nem mondható el, ami kockázatos, hiszen a gátra ható mozgás komoly károkat is okozhat, ha az nem megfelelően kerül oktatásra, illetve végezve. A tapasztalat azt mutatja, hogy az egyszerű szóbeli vagy írásbeli instrukció a gátizmok tornáztatására nem elegendő, ugyanis a nők 30%-a nem tudja utasításra összehúzni a medencealapi izmait, 25% pedig a rosszul végzett erőlködéssel inkontinenciát idéz elő. (Robert & Ross, 2006) A Kriston-módszer hatékonyságát műszeres, kórházi, klinikai vizsgálatok, felmérések bizonyítják. Kriston Andrea tréningjei, nőknek, férfiaknak, pedagógusoknak írt könyvei, szakorvosi konferenciákon, médiában adott interjúi, előadásai tették népszerűvé. Műszeres méréseivel meggyőzte módszere eredményességéről a magyar szakorvosokat. Miután az intimtorna kifejezés széles körben elterjedt és emiatt a korábbi névoltalom eltörlésre került, a sok más gátizom tornától való megkülönböztetés céljából, az érdeklődők egészségét szem előtt tartva került kiegészítésre a módszer neve Kriston Intim Tornává, hogy ezzel segítse az eligazodást a gátizomtornák között. A szakorvosi támogatottság ellenére a Magyar Gyógytornászok Társasága visszautasította a módszer OEP által támogatott, Kriston Andrea által számukra kidolgozott ingyenes formáját. Ennek ellenére a népszerűvé vált intimtorna nevet azonban a módszer elsajátítása nélkül szerették volna használni. A Társaság így a névoltalom eltörlését kezdeményezte és elsőkörben sikerrel is járt. Később egy reprezentatív közvélemény kutatás következményeként, mely igazolta, hogy a lakosság nagyrésze Kriston Andrea tevékenységéhez köti az intimtorna kifejlesztését, a Nemzeti Tulajdon Szellemi Hivatala visszaállította a névoltalmat számára azzal a céllal, hogy védje a magyar származású Kriston-módszert, illetve a felhasználókat. Nem sokkal ezután egy gyógytornász vezette csoport ismét a névoltalom törlését kezdeményezte, mely eljárás részükről jelenleg sikerrel zárult. Kriston Andrea hazai, szakmai elsőbbsége, kifejlesztési tevékenysége hozzáértő körökben nem vitatott. Cikkei, könyvei vitathatatlanul bizonyítékot szolgáltattak a Nemzeti Tulajdon Szellemi Hivatal számára.  A névoltalom eltörlésének az lett a következménye, hogy már bárki, bármit oktathat intimtorna név alatt, olyanok is, akik azt soha nem tanulták, hiszen az intimtorna nem része a jógának, a gyógytornának és egyéb mozgásfajtának. Az ilyen tanfolyamok miatt csalódott, kétségbeesett hallgatókkal találkozunk, akik kifejlődött aranyérrel, műtéti súlyosságúvá vált hólyagsérvvel, felerősödött herevéna tágulattal, görcsössé vált medencefenéki izommal, elmaradt regeneráció, vagy helytelenül végzett szülésre felkészítés után érkeznek hozzánk. A Kriston Trénerek által tanított Kriston-módszer garantált. Minden Kriston Tréner egy 390 órás alapképzést végez el, mely tudást az éves továbbképzések és rendszeresen kötelező vizsgamegújítások fejlesztenek és tartanak naprakészen. Az alapképzésben szakorvosoktól és Kriston Andreától tanulnak a Trénerek perineológiai szemléletű anatómiát, élettant, kórélettant, módszertant és pszichoszomatikát. A vizsgák teljesítésének minimum szintje 95%, hogy a hallgatók biztosan megbízhassanak bárkiben, aki Kriston Trénerként működik. Hivatkozás: Robert, M. MD, Ross, S. PhD (2006): Conservative Management of Urinary Incontinence. SOGC Clinical Practice Guideline (186). 1113-1116.”A KRISTON INTIM TORNA testet, lelket megmozgató, alhas védő tréning nők, férfiak, gyerekek számára, melynek célja, hogy MEGELŐZZE a gyenge záróizomból, rossz tápanyagellátásból, helytelen szokásokból adódó elváltozásokat és azokat megszüntesse vagy csökkentse.””A 12 órás tréning tudatosabb szervvédelemhez, egészségesebb alhasi működéshez, örömtelibb szexuális élethez, irányítottabb záróizom működéshez vezet. A módszer előnye, hogy oktatási módszere mindenKIT képessé tesz annak megtanulására, akinek mozdítható a záróizma.””Az alhas egészségét szolgáló egészségnevelési módszer, mely a medencefenéken elhelyezkedő harántcsíkolt izmok testtudat-fejlesztő, karbantartó tréningje a kontinencia képességének fokozására, a szexuális egészségért és a medencei szervek megfelelő helyzetének megtartása érdekében, nők, férfiak, gyerekek számára, prevenciós és önrehabilitációs céllal. A szervvédelem érdekében a tréning során végzett szokásáthangolás segítségével lehetővé válik a medencei szervek működésének hatékonyabbá tétele, illetve az alhasi szervek pszichoszomatikus elváltozásainak felismerése.”

Családorvosi Fórum/Kriston Andrea

A Módszer kidolgozójának neve: Kriston Andrea, a Kriston Intim Torna Módszer egy magyar módszer. Az ’intimtorna’ Kriston Andrea által megalkotott kifejezés, melyet a Módszer kidolgozója a KRISTON névvel kiegészítve alkalmaz 2004 óta.

A „KRISTON INTIM TORNA®, intim torna®” védjegyoltalom alatt álló megjelölés.

Trénerként vállaltam, hogy a Kriston-módszer új elemeit folyamatosan elsajátítom és a legújabb ismeretekkel rendelkezem a Kriston-módszer oktatása kapcsán.

A Kriston-módszert bármilyen életkorban, könnyedén, biztonságosan tudja bárki elsajátítani – feltéve, hogy működőképes ideg-izom kapcsolattal rendelkezik.

A tréninghez semmilyen testüregbe helyezett eszközt nem alkalmazunk. A foglalkozásokon nem készülhet hang és képi felvétel csak a Módszer kidolgozójának engedélyével.

A tanfolyamot elvégző hallgatókat a tanfolyam végeztével egy Kriston Andrea által készített hanganyag segíti az otthoni gyakorlásban, melyet a Kriston-módszer hivatalos weboldalán keresztül érnek el.

A prevenció és a rehabilitáció egyedülálló eszköze.

Kriston Intim Torna nőknek

MOTTÓ: A változás lehetősége, ami egészséghez segít.

DEFINÍCIÓ: Az alhas egészségét szolgáló módszer, mely egyben a medencefenéken elhelyezkedő izmok karbantartó tréningje. A női intim szervek atrófiája, túlterhelése és distressze által provokált tünetek prevenciója és önrehabilitációja.

RÖVID LEÍRÁS: A Kriston Intim Torna igazolt hatásosságát az egyedülálló oktatási módszerének, az izomfejlesztő koncepciójának és a fejlődést, az alhasi szervek egészséges funkcióját javító egyedülálló eszköztárának köszönheti. A 12 órás foglalkozás sokak számára női életútjukhoz támogató adalék. A Kriston-módszerre jellemző hármas egészségtámasz: mozgásprogram + alhasvédő szokások + érzelmeket meghatározó gondolkodási stratégia. Mindezek, az egyéni mozgásprogrammal kiegészülve jelentős életminőség javulást generálnak. A Kriston Intim Torna hatásossága vizsgálatokkal igazolt. A kliensek azon teendőket sajátítják el az egészségükért, amiket helyettük nem tehet meg az orvos. A medencefenéki izmok ereje, vérellátásukat biztosító erek fala, a hólyag-, méhtest-, végbél anatómiai magassága rendszeres gondozást igényel. A Kriston Intim Torna elsajátítása és rendszeres végzése fiatal felnőttkortól javasolt az egészséges menstruációért, a minőségi szexualitásért, a termékenység elősegítése érdekében, a szülésre való felkészülésként, később a záróizmok megfelelő működéséért, a jobb életminőséget biztosító időskorért. A tudatos alhasvédelemmel minden életkorban kezedbe veheted az egészséged és megtapasztalhatod, hogy mennyire más, amikor a záróizmaidban érzékeled az erőt. A Kriston Intim Torna nőknek tréning 17 éves kortól ajánlott.

Kriston Intim Torna férfiaknak

MOTTÓ: A változás lehetősége, ami egészséghez segít.

DEFINÍCIÓ: Az alhas egészségét szolgáló módszer, mely a medencefenéken elhelyezkedő izmok karbantartó tréningje. A férfi intim szervek atrófiája, túlterhelése és distressze által provokált tünetek prevenciója és önrehabilitációja.

RÖVID LEÍRÁS: A Kriston Intim Torna egy erőteljes hatású tréning, ahol a kliens olyan tudásra tehet szert, amivel védheti és csúcsformába hozhatja a hasi szervek egészséges funkcióit és fejlesztheti a szexuális szervek feletti kontrollt. Az így nyert kontroll érezhetően növeli a magabiztosságot. Mindezt a Kriston-módszerre jellemző hármas egészségtámasz teszi lehetővé: mozgásprogram + alhasvédő szokások + funkciót javító gondolkodási stratégia. A 12 órás tanfolyamon létrejövő változás az egyéni mozgásprogrammal kiegészülve jótékony adalékként szolgál az egészséges férfi léthez. A Kriston Intim Torna igazolt hatásosságát az egyedülálló oktatási és izomfejlesztő módszerének, valamint az alhasi szervek egészséges funkcióját javító egyedülálló eszköztárának köszönheti. A Kriston Intim Torna hatásossága vizsgálatokkal igazolt. A kliensek azon teendőket sajátítják el az egészségükért, amit helyettük nem tehet meg az orvos. A medencefenéki izmok ereje, vérellátásukat biztosító erek fala, a prosztata, a pénisz szövetei, a herék, a húgyhólyag és a bélrendszer folyamatos funkcióvédelmet igényelnek. A gyakorlatok helyes elsajátítása és rendszeres végzése a fiatal felnőttkortól kezdve minden életkorú férfi egészséggondozásához javasolt megelőzésként és a tünetek felszámolására. A Kriston Intim Torna férfiaknak tréning 17 éves kortól ajánlott.

Kriston beszélgetés

MOTTÓ: Tüneted azt jelzi, hogy eljött a változtatás ideje.

DEFINÍCIÓ: A személy intim állapotát képező gondolkodási stratégia feltárása, és annak újrastrukturálása a jó közérzet érdekében.

RÖVID LEÍRÁS: A Beszélgetés a kliens és a Kriston Tréner között zajlik. Javasolt a kiválasztó, az emésztő, a szexuális szerveket érintő tünetek esetén. Olyankor különösen javasolt, amikor nehezen találjuk a kiutat, nem tudunk túljutni egy akadályon, vagy mintha gödörbe kerültünk volna, de hiányzik a létra. Ez a mély beszélgetés, önmagadra irányítva teljes figyelmed, segít meglátni a létrát. A foglalkozás eszközeivel láthatóvá válik azon elakadás, melyen túljutva, korábban nem, vagy ritkán tapasztalt állapot élhető át, ahol okafogyottá tud válni a tünet. A foglalkozáson megtapasztalt új gondolati stratégia, a korábbi nehézségen talált fogást, a változtatás és változás lehetőségét adja a kliens kezébe, mely után egy újszerű állapot átélésére van lehetősége. A Kriston Andrea által kidolgozott NLP alapokból építkező Kriston Beszélgetés gyakorlata meghökkentően hatékony módszernek bizonyult nehezen kezelhető tünetek esetén is. Jelentős segítség a létrán való feljutásra.

Kriston Diákprogram

8-16 éves korú diákok számára kifejlesztett, tanóra keretében megvalósítható egészségnevelő foglalkozás, melyet az erre felkészített Kriston Trénerek tartanak. A Kriston Diákprogram azon ismereteket adja át, melyek segítségével védhetők a hasi szervek és azok funkciói. Kisiskolás kortól kamaszkorig, életkornak megfelelően tanulnak a fiatalok az intim szokásokról: ürítés, széklet-, vizeletmegtartás, alhasi szervek kötőszöveteinek védelme, a szervfunkciók tisztelete, természetes testi folyamatok. A játékos, szórakoztató biológia, anatómia, élettan, szervi funkciók, személyes fejlődésük és az egészségóvó ismeretekről szóló előadás segítségével felelős döntéseket hozhatnak a fiatalok, hogy megelőzhessenek intim szerveket érintő tüneteket. A tabuként kezelt intimitás szégyennel, bűntudattal, kudarccal járhat, holott az a funkcióörömöt, kötődést, léterőt hivatott szolgálni, ha kellő tisztelettel bánunk vele. Sem a tabu, sem a szabados élet nem szolgálja hosszú távú egészségünket, mentális jóllétünket.

Csakis az ismeretek, az egészséges intimitás mintája támogatja a diákokat a jelenben és a jövőben.

A Kriston Diákprogramnak komoly kihatása lehet arra, hogy tudatos, reprodukcióra képes fiatalok nevelkedjenek és öngondoskodással megkönnyítsék saját életüket, továbbá csökkentsék az egészségügyre háruló terheket. A megszerzett ismeretanyaggal megelőzhető az aranyér, a székrekedés, herevéna-tágulat, inkontinencia, premenstruációs szindróma. További előny, hogy pozitív kép alakítható ki a menstruációról, a szülésről, csökkenthető a későbbi szexuális zavar és a megfoganási nehézség. Ezért a lányoknak tanítjuk a menstruációs görcsöt oldó tornát, hogy az egészséges élettani folyamatokat pozitív módon szemlélhessék.

A Kriston Diákprogram választható részei:

>> tájékoztató az iskola vezetője számára a program nyújtotta előnyökről 45 perc

>> előadás pedagógusoknak 45 perc

>> előadás a szülőknek 45 perc

>> előadás külön lányoknak, fiúknak, vagy koedukált formában életkor függvényében 1-2×45 perc

>> Kriston Intim Torna Diákoknak lányoknak, fiúknak külön a hasi szervek funkciójavítására 45 perc

>> Játékos workshop 2×45 percben lányoknak, fiúknak, vagy koedukált formában.

A fiatalok intim problémái jelentősek. A fájdalmas menstruáció a lányok 70-80%-át, a székrekedés a fiatalok felét érinti, kisgyermekként pedig sokan megtapasztalják az alvás közbeni vizeletvesztést. Az aranyér és a herevéna tágulat tünetei is kamaszként jelentkezhetnek először.

Javasolt minden osztálynak alsó és felső tagozat, majd a középiskola évei alatt igénybe venni a Kriston Diákprogram nyújtotta lehetőséget, ami jelenős terhet vesz le a pedagógusokról és a családról.

Kriston Andrea 10 éven át oktatta módszerét a Fővárosi Pedagógia Intézetben mint egészségfejlesztő szaktanácsadó. Első tantervét az Oktatási Minisztérium fogadta el 1990-ben Intimtorna néven, a másodikat 1995-ben az Egészségügyi Minisztérium KÖ-TE-LÉK (KÖrnyezet-TEst-LÉleK fejlesztő tanterv Prof. Dr. Ruzsonyi Péter szerzőtárssal).

A diákprogram oktatására a Kriston Trénereket felkérheti az iskola vezetése, tankerület, osztályfőnök, szaktanár, iskola pszichológus, iskolai védőnő, szülő.

Kriston Lány Diákprogram

Előadás, workshop:

8-16 éves korú diáklányok számára kifejlesztett, tanóra keretében megvalósítható egészségnevelő foglalkozás, melyet az erre felkészített Kriston Trénerek tartanak. A Kriston Diákprogram azon ismereteket adja át, melyek segítségével védhetők a hasi szervek és azok funkciói. Kisiskolás kortól kamaszkorig, életkornak megfelelően tanulnak a fiatalok az intim szokásokról: ürítés, széklet-, vizeletmegtartás, alhasi szervek kötőszöveteinek védelme, a szervfunkciók tisztelete, természetes testi folyamatok. A játékos, szórakoztató biológia, anatómia, élettan, szervi funkciók, személyes fejlődésük és az egészségóvó ismeretekről szóló előadás segítségével felelős döntéseket hozhatnak a fiatalok, hogy megelőzhessenek intim szerveket érintő tüneteket. A tabuként kezelt intimitás szégyennel, bűntudattal, kudarccal járhat, holott az a funkcióörömöt, kötődést, léterőt hivatott szolgálni, ha kellő tisztelettel bánunk vele. Sem a tabu, sem a szabados élet nem szolgálja hosszú távú egészségünket, mentális jóllétünket.

Csakis az ismeretek, az egészséges intimitás mintája támogatja a diákokat a jelenben és a jövőben.

A Kriston Diákprogramnak komoly kihatása lehet arra, hogy tudatos, reprodukcióra képes fiatalok nevelkedjenek és felelős öngondoskodással megkönnyítsék saját életüket és csökkentsék az egészségügyre háruló terheket. Ismeretek birtokában megelőzhető az aranyér, a székrekedés, az inkontinencia, a premenstruációs szindróma. Továbbá oldható a félelem a szüléstől, csökkenthető a későbbi szexuális zavar és a megfoganási nehézség. A lányoknak tanítjuk a menstruációs görcsöt oldó tornát, hogy a női létezést élettani folyamatait pozitív módon élhessék meg.

A Kriston Diákprogram választható részei:

>> tájékoztató az iskola vezetője számára a program nyújtotta előnyökről 45 perc

>> előadás pedagógusoknak 45 perc

>> előadás a szülőknek 45 perc

>> előadás lányoknak életkor függvényében 1-2×45 perc

>> Kriston Intim Torna Lány Diákoknak: hasi szervek funkciójavítása 45 percben

>> Játékos workshop 2×45 perc órában.

A fiatalok intim problémái jelentősek. A fájdalmas menstruáció a lányok 70-80%-át, a székrekedés a fiatalok felét érinti, 18 éveseknél pedig már 50%-ban fordul elő izomgyengeségből akaratlan vizeletvesztés.

Javasolt minden diáknak alsó és felső tagozaton, majd a középiskola évei alatt igénybe venni a Kriston Diákprogram nyújtotta lehetőséget, ami jelenős terhet vesz le a pedagógusokról és a családról.

Kriston Andrea 10 éven át oktatta módszerét a Fővárosi Pedagógia Intézetben mint egészségfejlesztő szaktanácsadó. Első tantervét az Oktatási Minisztérium fogadta el 1990-ben Intimtorna néven, a másodikat 1995-ben az Egészségügyi Minisztérium KÖ-TE-LÉK (KÖrnyezet-TEst-LÉleK fejlesztő tanterv Prof. Dr. Ruzsonyi Péter szerzőtárssal).

A diákprogram oktatására a Kriston Trénereket felkérheti az iskola vezetése, tankerület, osztályfőnök, szaktanár, iskola pszichológus, iskolai védőnő, szülő.

Csoportos tanfolyam:

3×2 órában tartott Kriston Intim Torna elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó tréning a 8-16 éves korig. Cél, hogy a lányok nőiességhez való pozitív viszonyukat erősíthessék, hogy szép jövőképként éljen bennük a párkapcsolat, a szülés, az anyaság, hogy pozitív megerősítést kapjon az énképük. Erősödjön a jogosság érzésük a saját határaikhoz, szükségleteikhez, saját tempójukhoz, elkerülve a mai kor diktálta hajszolt tempót. A menstruáció kapcsán átélhető funkcióöröm jelentős hatást gyakorol női szerveik egészségére. Fiataloknál meglévő menstruációs rendellenesség oka nem múlik el a görcsoldóktól, vagy a rendszeresség előmozdítását segítő hormonhatású gyógyszereketől. Mielőbb támogatást kap a fiatal, annál tünetmentesebben élhető át a ciklus.

A tornagyakorlatok segítenek oldani a menstruációs görcsöt, a székrekedést, az inkontinenciát, az izomgyengeségből származó egyéb tüneteket. A hormonális hatás következtében megszűnhet a pattanásosság. A tabuként kezelt szexualitás garantált kudarc hordozója, ezért annak felszámolása nem a jólneveltséget csökkenti, hanem az alulműveltséget számolja föl azon életterületen, ami minden felnőtt életminőségét alapjaiban határozza meg. Segítünk elkerülni, hogy a fiatalok felkészületlenül, éretlenül, túl korán hozzanak jövőjüket meghatározó döntéseket.

A csoport szerveződhet iskolában, művelődési házban, vagy a Kriston Tréner oktatóhelyén.

Kriston Fiú Diákprogram

Előadás, workshop:

16 éves korú fiúk számára kifejlesztett, tanóra keretében megvalósítható egészségnevelő foglalkozás, melyet az erre felkészített Kriston Trénerek tartanak. A Kriston Diákprogram azon ismereteket adja át, melyek segítségével védhetők a hasi szervek és azok funkciói. Kisiskolás kortól kamaszkorig, életkornak megfelelően tanulnak a fiatalok az intim szokásokról: ürítés, széklet-, vizeletmegtartás, alhasi szervek kötőszöveteinek védelme, a szervfunkciók tisztelete, természetes testi folyamatok. A játékos, szórakoztató biológia, anatómia, élettan, szervi funkciók, személyes fejlődésük és az egészségóvó ismeretekről szóló előadás segítségével felelős döntéseket hozhatnak a fiatalok, hogy megelőzhessenek intim szerveket érintő tüneteket. A tabuként kezelt intimitás szégyennel, bűntudattal, kudarccal járhat, holott az a funkcióörömöt, kötődést, léterőt hivatott szolgálni, ha kellő tisztelettel bánunk vele. A mai szabados élet a fiúkál sem szolgálja a későbbi intimitással összefüggő jóllétet.

Csakis az ismeretek, az egészséges intimitás mintája támogatja a diák egészségét a jelenben és a jövőben.

A Kriston Diákprogramnak komoly kihatása lehet arra, hogy reprodukcióra képes fiatalok nevelkedjenek és tudatos öngondoskodással megkönnyítsék saját életüket és csökkentsék az egészségügyre háruló terheket. Megelőzhető az aranyér, a székrekedés, herevéna-tágulat az inkontinencia, továbbá csökkenthető a későbbi szexuális zavar.

A Kriston Diákprogram választható részei:

>> tájékoztató az iskola vezetője számára a program nyújtotta előnyökről 45 perc

>> előadás pedagógusoknak 45 perc

>> előadás a szülőknek 45 perc

>> előadás fiúknak életkor függvényében 1-2×45 perc

>> Kriston Intim Torna Fiú Diákoknak: hasi szervek funkciójavítása 45 percben

>> Játékos workshop 2×45 perc órában.

A fiatalok intim problémái jelentősek lehetek. A székrekedés a fiatalok felét érinti, kisgyermekként pedig sokan megtapasztalják az alvás közbeni vizeletvesztést, aminek kihatása lehet a későbbi funkciókra.

Javasolt minden osztálynak alsó és felső tagozat, majd a középiskola évei alatt igénybe venni a Kriston Diákprogram nyújtotta lehetőséget, ami jelenős terhet vesz le a pedagógusokról és a családról.

Kriston Andrea 10 éven át oktatta módszerét a Fővárosi Pedagógia Intézetben mint egészségfejlesztő szaktanácsadó. Első tantervét az Oktatási Minisztérium fogadta el 1990-ben Intimtorna néven, a másodikat 1995-ben az Egészségügyi Minisztérium KÖ-TE-LÉK (KÖrnyezet-TEst-LÉleK fejlesztő tanterv Prof. Dr. Ruzsonyi Péter szerzőtárssal).

A diákprogram oktatására a Kriston Trénereket felkérheti az iskola vezetése, tankerület, osztályfőnök, szaktanár, iskola pszichológus, iskolai védőnő, szülő.

Csoportos tanfolyam:

3×2 órában tartott Kriston Intim Torna elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó tréning 8-16 éves korig. Cél, hogy a fiúk megismerve testük adottságait, tudatosan védhessék intim szerveiket. Így óvhatók a gát kötőszövetei, csökkenthetők az aranyér és a herevéna-tágulat rizikótényezői, mely utóbbi tünet kihatással lehet a későbbi reprodukciós képességre. A tabuként kezelt, mindkét nemre kiterjedő tudásbázis javítja az életminőséget, iránymutatást nyújt a későbbi szexualitás kapcsán, ami sikeresebbé teheti a fiatalt a párkapcsolatában.  A pozitív férfiminta hozzájárul, hogy életcéljukat segítő döntéseket hozhassanak az életükben, nagyobb esélyt kapva ezzel arra, hogy elkerülhessék az értéktelen kapcsolatokat.

A tornagyakorlatok segítenek a testi önismeretben, a kontroll érzetében, a székrekedés, az inkontinencia és vénatágulatok megelőzésében. A hormonális hatás következtében megszűnhet a pattanásosság. A tabuként kezelt szexualitás garantált kudarc hordozója, ezért annak felszámolása nem a jólneveltséget csökkenti, hanem az alulműveltséget számolja föl azon életterületen, ami minden felnőtt életminőségét alapjaiban határozza meg. Segítünk elkerülni, hogy a fiatalok felkészületlenül, éretlenül, túl korán hozzanak jövőjüket meghatározó döntéseket.

A csoport szerveződhet intézményben, vagy a Kriston Tréner oktatóhelyén.

Kriston kislányoknak

Gyerekek egészsége érdekében hasznos lehet a kicsik számára kidolgozott mozgásprogram, melyet a 90-es évek elejétől kezdve gyakorol és fejleszt Kriston Andrea. Már felnőttek azok a gyerekek, akik első hallgatói voltak. A foglalkozás egyénre szabott, nem csoportban történik.

A következő tünetekkel kapcsolatban javasolt:

>> akaratlan vizeletvesztés (ébren vagy alvás közben)

>> akaratlan székletvesztés

>> ürítési inger érzékelésének hiánya

>> félelem az ürítéstől

>> nehezen ürülő vizelet

>> záróizmok nehéz működtetése

>> székrekedés

>> felfúvódás

>> kiboltosuló végbél (végbél előesés)

>> aranyér

>> hüvelybe áramló levegő

A gyermekprogram során az alhasi szervek funkciójavítása történik, ami során tiszteletben tartjuk a gyermek intimitását. Először a szülővel való beszélgetés során tárjuk fel a tüneteket, majd ezt követően kerül sor a gyermekkel való találkozásra. A foglakozáson játékos eszközökkel fejlesztjük a záróizmok és a hasi szervek funkcióját. Az oktatás során semmi kínos, zavarba ejtő szituáció nem történik.

A megtanult és egyénre szabott programmal történő fejlesztés a későbbiekben a gyermek otthonában, tréner nélkül, a szülő támogatásával történik. A program elsajátítására szánt idő átlagos ideje 2-5 óra, mely szakaszokra bontott, a gyermek teherbírásától függően. A tanulás során a szülő jelen lehet. 3 éves kortól ajánljuk.

>> születési rendellenességek miatt történő műtétet követően a funkciójavítás céljából.

Kriston kisfiúknak

Gyerekek egészsége érdekében hasznos lehet a kicsik számára kidolgozott mozgásprogram, melyet a 90-es évek elejétől kezdve gyakorol és fejleszt Kriston Andrea. Már felnőttek azok a gyerekek, akik első hallgatói voltak. A foglalkozás egyénre szabott, nem csoportban történik.

A következő tünetekkel kapcsolatban javasolt:

>> akaratlan vizeletvesztés (ébren vagy alvás közben)

>> akaratlan székletvesztés

>> ürítési inger érzékelésének hiánya

>> félelem az ürítéstől

>> nehezen ürülő vizelet

>> záróizmok nehéz működtetése

>> székrekedés

>> felfúvódás

>> kiboltosuló végbél (végbél előesés)

>> aranyér

>> születési rendellenességek miatt történő műtétet követően a funkciójavítás céljából.

A gyermekprogram során az alhasi szervek funkciójavítása történik, ami során tiszteletben tartjuk a gyermek intimitását. Először a szülővel való beszélgetés során tárjuk fel a tüneteket, majd ezt követően kerül sor a gyermekkel való találkozásra. A foglakozáson játékos eszközökkel fejlesztjük a záróizmok és a hasi szervek funkcióját. Az oktatás során semmi kínos, zavarba ejtő szituáció nem történik.

A megtanult és egyénre szabott programmal történő fejlesztés a későbbiekben a gyermek otthonában, tréner nélkül, a szülő támogatásával történik. A program elsajátítására szánt idő átlagos ideje 2-5 óra, mely szakaszokra bontott, a gyermek teherbírásától függően. A tanulás során a szülő jelen lehet. 3 éves kortól ajánljuk.